ข้อมูลบริษัท
ไทยโคโนอิเกะ
ก่อตั้งปี ค.ศ.1982 โดย บริษัท โคโนอิเกะ คอนสตรั๊กชั่น จำกัด ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยกว่า 30 ปี ที่บริษัทฯ ได้มีบทบำทที่สำคัญในการพัฒนำประเทศไทย ด้วยการส่งมอบผลงานกว่า 370 โครงการ อันได้แก่ อาคารโรงงาน คลังสินค้า ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล
OUR PROJECTS
To be leading Construction Management Company in Thailand
by consistently delivering projects that meet international standard leve
FOOD PROCESSING & COLD STORAGE
Bang-Na Trad Rd. Km 19 Samutprakarn
FOOD PROCESSING & COLD STORAGE
Bangplee, Samutprakarn
FOOD PROCESSING & COLD STORAGE
BANG BO, SAMUTPRAKAN
FOOD PROCESSING & COLD STORAGE
MUEANG SAMUTPARKAN, SAMUTPRAKAN
FOOD PROCESSING & COLD STORAGE
Kabinburi, Prachinburi
LASTEST NEWS

“มุ่งสู่การเป็นบริษัทบริหารงานก่อสร้างในประเทศไทย
ที่ส่งมอบผลงานในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง”


บริษัท ไทยโคโนอิเกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด